Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cửa Châu Âu Việt Đức
  • Văn phòng
  • Số 03, Đường 62, Phường Bình Trưng Đông,
    Quận 2, TPHCM

Cửa đi mở quay 4 cánh xếp

Cửa đi mở quay 4 cánh xếp

Đặc điểm:

  • Mở xếp về hai phía tạo lối đi rộng
  • Thường làm cửa đi chính hoặc chữ đi cần không gian rộngrộng

Các thiết kế cửa thông dụng: